میوه اژدها

پیتای یا اژدها میوه از میوه‌‌های بومی مکزیک ، آمریکای مرکزی و جنوبی امریک است که در حال حاضر در کشورهای شرق آسیا و جنوب…

میوه های منجمد

توزیع میوه های منجمد(درتمام فصول) توزیع و پخش میوه های منجمد به صورت عمده وخرده فروشی درتمام فصول به کلیه ابمیوه بستنی ها-کافی شاپ ها-رستورانها-کترینگ…